Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN : TOÁN 7-CHƯƠNG III: THỐNG KÊ


CHƯƠNG III: THỐNG KÊ
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1/  Bảng số liệu thống kê ban đầu.
2/  Đơn vị điều tra.
3/ Dấu hiệu ( kí hiệu là X ).
4/ Giá trị của dấu hiệu ( kí hiệu là x ).
5/  Dãy giá trị của dấu hiệu (số các giá trị của dấu hiệu kí  hiệu là N).
6/  Tần số của giá trị (kí hiệu là  n).
7/  Tần suất của một giá trị của dấu hiệu được tính theo công thức f=n/N. Tần suất f thường được tính dưới dạng tỉ lệ phần trăm.
8/  Bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu).
9/  Biểu đồ ( biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt).
10/  Số trung bình cộng của dấu hiệu.
11/ Mốt của dấu hiệu.