Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Bài tập luyện tập về tam giác cân- phần 1

Để phục vụ cho các em học sinh lớp 7 về phần hình học. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa cho các em các bài tập về hình học từng chương để các em tham khảo. Tất cả những bài toán này đều được hướng dẫn giải trong quyển sách của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn, các em có thể tham khảo thêm trên các quầy sách trên toàn quốc. 

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Chào mừng bạn đến Blog chúng tôi

Chào mừng bạn đến Blog bổi dưỡng học sinh toan 7. Chúng tôi sẽ cập nhật những bài toán phục vụ cho các em học sinh ngay tại địa chỉ này. Một trang con của Xuctu.com